Muslim Assistant Nederlands keyboard_arrow_down

99 namen

1 - Allah
2 - Ar-Rahman De Meest Barmhartige
3 - Ar-Rahim De Meest Genadevolle
4 - Al-Malik De Koning
5 - Al-Quddus De Heilige
6 - As-Salaam De Vrede
7 - Al-Mu'min De Gelovige
8 - Al-Muhaymin De Beschermer
9 - Al-'Aziz De Machtige
10 - Al-Jabbar De Krachtige
11 - Al-Mutakabbir De Bezitter van Grootheid
12 - Al-Khaliq De Schepper
13 - Al-Baari' De Ontwikkelaar
14 - Al-Mushawwir De Vormgever
15 - Al-Ghaffaar De Oneindige Vergever van De Zonden
16 - Al-Qahhaar De Onderwerper
17 - Al-Wahhaab De Gever
18 - Ar-Razzaaq De Schenker van Onderhoud
19 - Al-Fattaah De Opener
20 - Al-'Alim De Alwetende
21 - Al-Qaabid De Samentrekker
22 - Al-Baasit De Verruimer
23 - Al-Khaafid De Vernederaar
24 - Ar-Raafi' De Verheffer
25 - Al-Mu'izz De Schenker van Eer
26 - Al-Mudzil De Onteerder
27 - As-Sami' De Alhorende
28 - Al-Basir De Alziende
29 - Al-Hakam De Rechter
30 - Al-'Adl De Rechtvaardige
31 - Al-Latif De Subtiele
32 - Al-Chabir De Bewuste
33 - Al-Halim De Verdraagzame
34 - Al-'Azim De Grote
35 - Al-Ghafur De Vergevingsgezinde
36 - As-Shakur De Waarderende
37 - Al-'Ali De Allerhoogste
38 - Al-Kabir De Grote
39 - Al-Hafiz De Beschermer
40 - Al-Muqit De Onderhouder
41 - Al-Hasib De Opsteller van De Rekening
42 - Al-Jalil De Sublieme
43 - Al-Karim De Edelmoedige
44 - Ar-Raqib De Waakzame
45 - Al-Mujib De Verhoorder
46 - Al-Wasi' De Alomvattende
47 - Al-Hakim De Wijze
48 - Al-Wadud De Liefhebbende
49 - Al-Majid De Luisterrijke
50 - Al-Baa'is De Opwekker van De Doden
51 - As-Shahid De Getuige
52 - Al-Haqq De Waarheid
53 - Al-Wakil De Gevolmachtigde
54 - Al-Qawiy De Sterke
55 - Al-Matin De Standvastige
56 - Al-Waliy De Beschermende Vriend
57 - Al-Hamid De Prijzenswaardige
58 - Al-Muhsi De Optekenaar
59 - Al-Mubdi' De Voortbrenger
60 - Al-Mu'id De Hersteller
61 - Al-Muhyi De Levensgevende
62 - Al-Mumit De Levensontnemende
63 - Al-Hayy De Eeuwiglevende
64 - Al-Qayyum De Zelfbestaande
65 - Al-Wajid De Vinder
66 - Al-Majid De Nobele
67 - Al-Wahid De Unieke
68 - As-Samad De Onafhankelijke
69 - Al-Qadir De Machtige
70 - Al-Muqtadir De Meest Machtige
71 - Al-Muqaddim Degene die Bevordert
72 - Al-Mu'akhir De Vertrager
73 - Al-Awwal De Eerste
74 - Al-Akhir De Laatste
75 - Az-Zahir De Openlijke
76 - Al-Batin De Verborgene
77 - Al-Wali De Regeerder
78 - Al-Muta'ali De Meest Verhevene
79 - Al-Barr De Rechtvaardige
80 - At Tawwaab De Berouwaanvaardende
81 - Al-Muntaqim De Vergelder
82 - Al-Afuw De Schenker van Vergiffenis
83 - Ar Ra'uf De Milde
84 - Maliku-l-Mulk De Koning Der koningen
85 - Dzul-Jalaali-Wa'l-Ikraam De Heer van Glorie en Eer
86 - Al-Muqsit De Billijke
87 - Al-Djami' De Verzamelaar
88 - Al-Ghaniy De Zelftoerijkende
89 - Al-Mughni De Verrijker
90 - Al-Mani De Verhinderaar
91 - Ad-Dhaar De Brenger van Nood
92 - An-Nafi De Begunstiger
93 - An-Nur Het Licht
94 - Al-Hadi De Gids
95 - Al-Badi De Blijvende
96 - Al-Baqi De Eeuwige
97 - Al-Warith De Erfgenaam
98 - Ar-Rashid De Gids naar het Juiste Pad
99 - As-Shabur De Geduldige